Gerb

23.02.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт” в ...

22.02.2017
Обявление за конкурс за назначаване на „Дипломатически служители IV степен” в отдели „НАТО” и „ОССЕ и регионална сигурност”, дирекция „Политика за ...
20.02.2017
Обявление за конкурс за назначаване на „Дипломатически служител I степен” в отдел „Двустранно сътрудничество”, дирекция „Югоизточна Европа” в ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина