Gerb

28.06.2017
Списък на окончателните резултати от конкурса за назначаване на държавни служители на длъжност „Младши експерт” – две щатни бройки, в отдел „Политически и ...
21.06.2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в устната част на конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност „Младши експерт”– две ...
21.06.2017
Обявлениеза конкурс за назначаване на държавен служител на „Директор” надирекция„Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване” – една ...
23.05.2017
Обява за свободни и освобождаващи се позиции за дипломатически длъжности в дипломатически и консулски представителства на Република България.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина