Gerb

28.04.2017
писък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Старши експерт“ в отдел ...
25.04.2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за назначаване на служител на длъжност „Дипломатически служител III степен”, за която ...
19.04.2017
Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Младши експерт” в отдел „Трети ...
7.04.2017
Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Старши експерт” – една щатна бройка в отдел „Материално-техническо и транспортно ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина