Gerb

17.08.2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в писмената част на конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност„Главен ...
10.08.2017
Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Архив на МВнР”, дирекция „Административно обслужване” – една ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина