Gerb

25.04.2014
Окончателни резултати в конкурса за назначаване на държавни служители в дирекция „Правна”
24.04.2014
Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявления за участие в конкурс за назначаване на държавни служители в дирекция „Международно право ...
16.04.2014
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, въз основа на резултатите от проведен тест на 15. 04. 2014 г. в конкурс за назначаване на главен ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина