Gerb

29.04.2014
Окончателни резултати в конкурса за назначаване на държавни служители в Дирекция Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС
28.04.2014
Извлечение от Протокол № 5 за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен експерт в отдел „Политически и институционални ...
25.04.2014
Окончателни резултати в конкурса за назначаване на държавни служители в дирекция „Международно право и право на ЕС”, отдел „Международно право”
25.04.2014
Окончателни резултати в конкурса за назначаване на държавни служители в дирекция „Правна”
24.04.2014
Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявления за участие в конкурс за назначаване на държавни служители в дирекция „Международно право ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина