Gerb

16.04.2014
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, въз основа на резултатите от проведен тест на 15. 04. 2014 г. в конкурс за назначаване на главен ...
14.04.2014
Списък с резултатите от проведения на 10.04.2014 г. тест в конкурса за назначаване на държавни служители в дирекция „Правна” и график за провеждане на ...
8.04.2014
Информация за класирани кандидати от проведени конкурси за длъжност "Специален координатор" в МВнР, 2014 г.
7.04.2014
Допуснат кандидат до устен изпит на конкурс за назначаване на длъжност „Специален координатор” по политиката към българите в чужбина в Дирекция "Права на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина