Gerb

19.08.2014
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за назначаване на „Дипломатически служител – І степен” в отдел „Управление на кризи” в ...
15.08.2014
Списък на допълнително допуснти и недопуснати кандидати до участие в конкурс за "стажант-аташета" в МВнР
11.08.2014
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за назначаване на „стажант-аташета” в МВнР
5.08.2014
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на дипломатически служител на длъжност "Дипломатически служител - ІV ст. (аташе) в Дирекция "ООН и ...
24.07.2014
Oкончателни резултати от проведен писмен изпит с кандидатите за длъжности „Дипломатически служител – IV-та степен“ (аташе) в дирекция „ПИЕС“, Отдел ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина