Gerb

7.05.2013
Министерство на външните работи на Република България обявява подбор на кандидати за свободни длъжности в задграничните представителства на Република България
14.03.2013

Изпитите ще се проведат по тематика, формулирана във въпроси по конспект за всяка конкурса длъжност, която публикуваме както следва:

...

7.01.2013
Списъци на допуснати кандидати до конкурс в МВнР за длъжността "ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР" и две длъжности "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР"
12.12.2012
Министерството на външните работина основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина