Gerb


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ

 

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

При публикуването на общо предупреждение за пътуване, оценката на ситуацията по сигурността не се основава на  едни или други трагични събития, а на общата обстановка в региона, респективно в дадената страна, съгласно цялата налична информация, с която разполага Министерството на външните работи.

Министерството на външните работи използва възприетата в държавите-членки на ЕС класификация на степените на риск, както следва:

I степен: Без особени препоръки.

ІІ степен: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

ІІІ степен: Повишено ниво на риск (препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост)

ІV степен: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост)

V степен: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната

 

Списък на държавите с предупреждение за пътуване можете да изтеглите от ТУК.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина