Gerb


Споразумения за визови облекчения

 

Споразумения за визови облекчения (СВО) между държавите-членки на ЕС и изброените по-долу държави

 

 

Държава

Подписано на

В сила от

Руска Федерация

25.05.2006

01.06.2007

Украйна

18.06.2007

01.01.2008

Молдова

10.10.2007

01.01.2008

РМакедония

18.09.2007

01.01.2008

Сърбия

18.09.2007

01.01.2008

Черна гора

18.09.2007

01.01.2008

Босна и Херцеговина

18.09.2007

01.01.2008

Албания

18.09.2007

01.01.2008

Грузия

17.06.2010

01.03.2011

 

Гражданите на Албания (в сила от 15.12.2010 г.), Босна и Херцеговина (в сила от 15.12.2010 г.), РМакедония (в сила от 19.12.2009 г.), Сърбия (в сила от 19.12.2009 г.) и Черна гора (в сила от 19.12.2009 г.), притежатели на биометрични паспорти, са освободени от изискването да притежават виза за краткосрочно пребиваване (до 90 дни) в Република България (в сила от 19.12.2009 г.). За притежателите на небиометрични паспорти остава изискването за виза, съгласно СВО.


Пълните текстове на Споразуменията за визови облекчения на английски език можете на намерите ТУК.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина