Gerb

28.11.2013
По информация на Генералното консулство на Република България в Ниш, четиримата български граждани, които на 27 ноември бяха задържани от сръбските власти ...
23.11.2013
Министерството на външните работи би искало да напомни на всички български граждани, които възнамеряват да участват в процеса на реституция в Сърбия, че ...
24.10.2013
С решение на правителството на Р Словения от 1 януари 2014 г. се увеличават цените на винетките за движение по автомагистралните пътища в страната
24.09.2013
Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани да кандидатстват за визи за Ирак чрез Посолството на Ирак в София
23.09.2013
С Постановление № 290/17.06.2013 г. румънската страна намали таксата за преминаване на моста над р. Дунав в посока Гюргево-Русе от 6 на 3 евро за превозни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина