Gerb


Емилия Кралева

Заместник-министър на външните работи

Наблюдава и контролира дейността на:

- Генерална дирекция „Политически въпроси“;

- Генерална дирекция „Европейски въпроси“;

- Дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“;

- Дирекция „Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС“;

- Дирекция „Югоизточна Европа“;

- Дирекция „Политика за сигурност“.

 

Професионално развитие

1988 – 1992  Институт по международни отношения и външна политика към БАН

1992 -1995  дипломатически служител в дирекция „Югоизточна Европа“, МВнР

1995 – 1998  аташе в посолството на Република България в Атина, Република Гърция

1998 – 2001  трети/втори секретар в отдел „Регионално сътрудничество и Западни Балкани“,дирекция „Югоизточна Европа“

2001 – 2004  първи секретар и заместник-ръководител на българското дипломатическо представителство в Атина, Република Гърция

2004 – 2006  ръководител на секция в отдел Обща външна политика и политика за сигурност”, дирекция „Евроинтеграция“

2006 – 2009  съветник по политическите въпроси в посолството на Р България в Лондон, Обединено кралство

2009 – 2012 началник на отдел „Обща външна политика и политика за сигурност” в дирекция „Политически въпроси” и европейски кореспондент на МВнР

2012 – 2016 Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция

Ноември 2016 Генерален директор по политически въпроси, МВнР

 

Образование

СУ  „Св. Климент Охридски”, специалност история, втора специалност английски език.

 

Чужди езици

Aнглийски, гръцки, френски и руски

 

Отличия

Големият кръст на Ордена на Феникса на Република Гърция

 

 

 

 

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина