Gerb


СЕКТОР „ЛЕГАЛИЗАЦИИ И ЗАВЕРКИ“ - ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ“

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Адрес: София, ул. Алфред Нобел“ 2 – срещу главния вход на Министерството на външните работи

Телефони: 02/807 64 23; 02/807 64 28; 02/807 64 26

 

 

ТАКСИ И СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

ВИД УСЛУГА

 

ЕКСПРЕСНА

 

Услугата се извършва в момента на подаването

 

 

БЪРЗА

 

Услугата се извършва до 8 работни часа от момента на подоване на документа

 

ОБИКНОВЕНА

 

Обаботеният документ се получава на четвъртия работен ден от датата на подаването на заявлението

Прием и срокове за получаване

Прием:            10:00 – 12:00

Получаване:   13:00 – 15:00

Прем :              10:00 – 15:00

Получаване:     10:00 – 15:00

Прем :            10:00 – 15:00

Получаване:  10:00 – 15:00

 

Легализиране на български документ за чужбина

 

30 лв

 

/вдържавни таксови марки, залепени в непосредствена близост до предварително поставената върху документа заверка с т. нар. „правоъгълен щемпел за чужбина“/

 

22.50 лв

 

/вдържавни таксови марки, залепени в непосредствена близост до предварително поставената върху документа заверка с т. нар. „правоъгълен щемпел за чужбина“/

 

15 лв

 

/вдържавни таксови марки, залепени в непосредствена близост до предварително поставената върху документа заверка с т. нар. „правоъгълен щемпел за чужбина“/

 

Удостоверяване легализацията на чуждестранен документ

 

/извършена от дипломатическото или консулското представителство на държавата по произход на документа/

 

40 лв

/ в държавни таксови марки/

 

30 лв

/ в държавни таксови марки/

 

20 лв

/ в държавни таксови марки/

 

Заверка на подписа на преводача

 

30 лв

 

/ в държавни таксови марки, залепени върху последната страница на превода, непосредствено след декларацията и подписа на преводача /

 

22.50 лв

 

/ в държавни таксови марки, залепени върху последната страница на превода, непосредствено след декларацията и подписа на преводача/

 

15 лв

/ в държавни таксови марки, залепени върху последната страница на превода, непосредствено след декларацията и подписа на преводача/

 

ВНИМАНИЕ:

Гражданите следва да изискват от оторизираните Агенции за превод на последната страница от превода, след декларацията и подписа на преводача да се остави достатъчно място за залепване на държавните таксови марки и за поставяне на щемпела на МВнР, с който се удостоверява подписа на преводача.

Държавни таксови марки могат да се закупуват от определени пощенски станции и клонове на „Български пощи“ ЕАД

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина