Gerb

17.05.2017
Обява за обществена поръчка с предмет: „Поддържане на зелени площи и благоустроени територии, прилежащи към сгради, предоставени за управление на ...
21.04.2017
Обява за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, развитие и поддръжка на информационни системи за консулски услуги”
5.10.2016
Обява за събиране на оферти на поръчка с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина