Gerb

15.11.2017
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка строителни материали за нуждите на Министерството на външните работи”
27.10.2017
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис мебели за нуждите на Министерството на външните работи”
20.10.2017
Възлагане на обществена поръчка по реда на събиране на оферти с обява с предмет: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на инверторни климатизатори за ...
29.05.2017
Обява за обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на автомобилите, предоставени за управление на Министерство на външните работи”

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина