Gerb

18.12.2017

Покана до определено лице по реда на 191, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Внедряване на „Регистър на обществени ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина