Gerb

15.11.2017
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка строителни материали за нуждите на Министерството на външните работи”
27.10.2017
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис мебели за нуждите на Министерството на външните работи”

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина