Gerb


Ради найденов

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Роден през 1962 г. в гр. София.

От 2012 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия.

От 2005 до 2012 г. e извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия.

През 2001 г. е заместник-министър в Министерството на отбраната. Бил е началник на Кабинета на министър-председателя от 2002 г. до 2005 г. и постоянен секретар на МВнР 2011-2012 г.

От 1992 г. е служител на МВнР, назначен след конкурс за млади дипломати.

През 1989 г. придобива образователна степен магистър по „Международни отношения“ в Университета за национално и световно стопанство. Специализира в програми на министерствата на външните работи на ФР Германия, Френската република, САЩ и др.

Завършва средното си образование в 91-ва Гимназия с преподаване на немски език през 1981 г.

Говори немски, английски и руски език.

Семеен. Има едно дете.
 

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина