Gerb

Вакантни позиции към ГСС – 1-ва Заявка за принос към Полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL Afghanistan) - срок 07.03.2012 г.
23.02.2012
Print
Email

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) - Звено за планиране и провеждане на граждански операции - набира национални експерти по линия на secondment по Първа заявка за принос към Полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL Afghanistan)

Съгласно Решение на ГСС кандидатите за тези позиции следва да са от структурите на държавната администрация на страните-членки. Финансовите разходи за тези длъжности са за сметка на изпращащото ведомство.

Към писмото са приложени списък на вакантните позиции, описание на длъжностите и изискванията към кандидатите (Annex 1), формуляр за кандидатстване (Annex 2) и списък с препоръчителната екипировка (Annex 3).

Компетентните ведомства от българската държавна администрация са информирани с наше писмо относно Втора заявка за принос към Полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL Afghanistan)

Ръководителите на съответните ведомства следва да изпратят до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР в срок до 07.03.2012 г. писмо-предложение със списък на одобрените от тях кандидати, заедно с попълнените формуляри за кандидатстване по електронна поща на адреси: [email protected] с копие до [email protected].

За контакт: Весела Иванова, тел. 9482608.

Свързани документи

Recommended equipment

Application Form

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина