Gerb

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване 20.03.2012 г. и 20.04.2012 г.
23.02.2012
Print
Email

Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на ЕК обявява 36 вакантни профила (32 позиции) за командировани национални експерти (Seconded National Experts – SNE) в структурите на ЕК.

Съгласно Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г., командированите национални експерти са служители на публична централна, областна или местна администрация или на някоя МПО, временно командировани на разположение на ЕК, към които Комисията прибягва, за да използва експертните им познания в дадена област. Те следва да са наети от своя работодател на постоянен или временен договор поне дванайсет месеца преди командироването и остават на служба при своя работодател за периода на командироване.

Министерствата и агенциите от българската държавна администрация са информирани за новообявените вакантни позиции с наше писмо.

Всеки кандидат трябва да представи CV на английски, немски или френски език по образец във формат word или pdf,  който може да бъде изтеглен от адрес:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=en_GB

Обръща се специално внимание, че всеки кандидат следва да специфицира позицията за която кандидатства, като в поле “Desired employment/Occupational field” в CV-то следва изрично да се посочи кода на позицията (напр. ESTAT-C6-HICP METHOD).

Кандидатстващите за повече от една позиция следва да изпратят отделно CV за всяка желана позиция. Наименованията на файловете с автобиографиите (CV) да бъдат на латиница и да включват името на кандидата и позицията за която се кандидатства (напр. Ivan.Petrov.ENER.C3.doc).

Списъкът и сроковете за кандидатстване за позициите са дадени във файла “Vacancy notices of SNE - february 2012.doc”. Обръщаме внимание, че за позициите CLIMA-C3, ECFIN-EFC.EPC.01 и ENV.A1 разходите са изцяло за изпращащото ведомство. 

С допълнителна грама ПП – Брюксел ни уведомяват за промяна в сроковете за две от позициите, съответно:  ESTAT-D1: 23/03/2012 и RTD-H3 : 23/03/2012.

Автобиографичните справки (CV) на одобрените кандидати от Вашата администрация попълнени и озаглавени в указания в обявлението вид, следва да бъдат изпратени с писмо за подкрепа от работодателя до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР в посочените срокове на хартиен носител и в електронен формат на адреси: Human.Resources@mfa.bg с копие до vivanova@mfa.bg.

Обръщаме специално внимание, че кандидатурите със срок 20.03.2012 г. следва да се изпращат с отделно придружително писмо, съдържащо списък на кандидатите и кодовете на позициите за които се кандидатства; респективно,  кандидатурите със срок 20.04.2012 г. да се изпращат с второ придружително писмо, съдържащо списък на кандидатите и кодовете на позициите.

Кандидатури ще се приемат само в рамките на посочените срокове и ще бъдат изпращани само чрез Постоянното представителство на Република България към ЕС.”

Свързани документи

SG-C1-EN-23Mar2012

ECFIN-EFC.EPC.01-COST FREE-EN-25Apr2012

EAC-C2-B-EN-23Mar2012

ENTR-G5- EN-25Apr2012

ENTR-G4- EN-25Apr2012

ECFIN-D3-A-EN-25Apr2012

HOME-A2-TP-EN-23Mars2012

RTD.C2.EN-RP-Missions EFTA-25Apr2012

Vacancy notices of SNE - february 2012

EPSO-06-EN-23mars2012

RTD.B6.002.EN-RP-Missions EFTA-25Apr2012

INFSO-A1-EN-25Apr2012

EMPL-E3-EN-25Apr2012

RTD-K1-EN-RP-Missions EFTA-25Apr2012

CLIMA-C3-Cost free-EN-25Avr2012

EMPL-D4-EN-25Apr2012

SG-C2-EN-23Mar2012

EMPL-F3-EN-25Apr2012

ESTAT-C5-EN-23mars2012

EAC-C2-A-EN-25Apr2012

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина