Gerb

Николай Младенов: Със САЩ споделяме сходни принципи за Близкия изток
22.05.2011
Print
Email

По повод речта, посветена на обстановката в Близкия изток и приоритетите на САЩ в региона, произнесена на 19 май 2011 г. от президента Барак Обама, българският външен министър Николай Младенов заяви:


"Речта на президента Обама има важно значение в период на фундаментални промени в Близкия Изток и очертава приоритетите на стратегически за България партньор.

Посланията, посветени на историческите събития в арабския свят, ясно дефинират рамката на подкрепата и политическите инициативи, които бихме могли да очакваме от нашите американски съюзници в името на стабилността, върховенството на закона, борбата с корупцията и подкрепата за гражданското общество.

В своите външнополитически приоритети България споделя до голяма степен посланията и ценностите, въплътени в речта. В своите усилия страната ни, като следва последователна програма за развитие на отношенията с Близкия изток, предприема и осъществява редица инициативи, насочени към подпомагане на политическата трансформация в Близкия Изток.

Току-що завършилата конференция “Sofia Platform” (5-6 май 2011 г.) е част от тези инициативи, подчинени на общовалидни ценности за демокрация и граждански свободи. Събитието, организирано в София бе първият и много важен опит в рамките на диалога Европа – Близък  изток, да чуем и дефинираме ясно стратегията за взаимодействие с новите и възникващи политически и граждански движения в стратегически важни за Европа и международната общност държави, като Египет, Тунис, Мароко и Йемен.

Началото на промяната в  Близкия изток, дори и неочаквана, не може да ни остави неспособни да реагираме адекватно. Подкрепата за гражданските общества, по начина изразен в речта от 19 май 2011 г. е сред възможните варианти. В същото време настойчиви усилия са необходими, за да бъде преодоляна опасността от разочарование от промяната, предизвикано и от “страха от свободата”.

Уверени сме, че са необходими допълнителни усилия в посока преодоляването на задълбочаващи се конфликти, като тези в Йемен, Бахрейн или Сирия, които поставят под въпрос бъдещето на политическата трансформация в Близкия Изток и заплашват да въвлекат региона в тежка етническа и конфесионална криза.

Предприетите до момента стъпки по отношение на въпросните конфликти представляват предизвикателство към международната общност – като избере стратегическата необходимост от запазване на стабилността да подкрепи статуквото или да предприеме решителни стъпки в подкрепа на легитимните искания на гражданското общество в полза на демокрация и свобода.

Справедливото решение на Близкоизточния мирен процес, постигнато чрез преки преговори въз основата на международните договорености, Пътната карта и съответните резолюции на СС на ООН би могло да бъде онази повратна точка, която да постави началото на нов период от историята на Близкия изток, съществуващ съгласно принципите и ценностите, които ние всички споделяме."

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина