Gerb

Предстоящо откриване на ГКПП „Маказа-Нимфея”
3.09.2013
Print
Email

Министерството на външните работи, в рамките на активното взаимодействие с гръцката страна, договори откриването на ГКПП „Маказа-Нимфея” за МПС за превоз на пътници, включващи не повече от 8 места без това на водача, и на товарни превозни средства, които не превишават 3,5 т.  Договорените категории са на базата на европейската директива 2007/46 и на съществуващата готовност на двете страни към момента. Очаква се откриването на равнище местни власти да стане на 9 септември. Двете страни се ангажират да въведат в експлоатация в пълен обем ГКПП „Маказа-Нимфея” във възможно най-кратък срок, като доизградят пътната инфраструктура за тежкотоварен трафик.

Новият ГКПП „Маказа-Нимфея” ще създаде възможности за по-интензивни контакти между хората от двете страни на границата и за засилване на туристическия и търговски обмен.

С разширяването на инфраструктурното ни свързване с южната ни съседка  България продължава прагматичното двустранно сътрудничество с Република Гърция в духа на съществуващите отлични добросъседски, партньорски и съюзнически отношения.

Обявление за провеждане на конкурс в МВнР за длъжността началник на отдел „Управление на кризи” в дирекция ...
Резултати от извършен подбор на кандидати, извън състава на дипломатическата служба, за назначаване на длъжността ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина