Gerb

Гласът на всеки от нас е важен, за да има повече толерантност, уважение и справедливост По повод Световния ден за правата на човека Николай Младенов заяви:
10.12.2012
Print
Email

Правото на свободно изразяване, правото на мнение, правото на гражданите да участват в държавните дела е темата на днешния десети декември. От прокламирането на Универсалната декларация за правата на човека – един от най-хуманистичните и вдъхновяващи текстове на човечеството, до днес спазването на човешките права се утвърждава като универсална ценност.  Гласовете на всеки от нас имат значение, защото жизнеността на гражданското общество е мерило за доброто функциониране на всяка държава. Опитите гражданският глас да бъде дискриминиран, да бъдат репресирани действията на защитниците на правата на човека, да бъдат ограничавани правата на свободно изразяване трябва да бъдат изобличавани и пресичани. 

Убеден съм, че институциите и гражданските организации  ще продължат да се борят, за да бъдат чути гласовете на всички по света, без оглед на раса, религия, пол, социално положение. Новите технологии, социалните медии ни дават нови, по-големи възможности за диалог, за участие, за мобилизация. Свободата на словото е силно оръжие в борбата с репресиите, насилието, тероризма за повече толерантност, уважение и справедливост. Но има страни, в които гражданските сдружения са  подложени на силен натиск, дори на репресии и гласът им е заглушаван. Изграждането на култура на толерантност, на съблюдаване на правата на човека и на демократичност е пътят, който трябва да следваме, за да не  допускаме да се повтарят мрачните страници от историята като Холокоста, тоталитаризма, геноцида.

България е убеден защитник на принципите на Универсалната декларация за правата на човека и участва активно в изготвянето на Стратегията на ЕС по правата на човека и на Плана за действие. За да дадем своя принос в тази област, България кандидатства за членство в Съвета по правата на човека към ООН за периода 2019-2021.

Обява за провеждане на конкурс в МВнР за две длъжности „Вътрешен одитор”
Подбор по документи на кандидати за свободни длъжности в задграничните представителства, за които няма подходящи ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина