Gerb

Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка по реда на чл. 164, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наблюдение и управление на информационно-комуникационната инфраструктура на Мин
14.11.2017
Print
Email

Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка по реда на чл. 164, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наблюдение и управление на информационно-комуникационната инфраструктура на Министерство на външните работи”

 

Електронна преписка № 6238 от 14.11.2017 г.

Срок за получаване на заявления: 21.11.2017 г.

УИН: 00105-2017-0012

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 14.11.2017)

Покана за участие в процедурата (публикувана на 14.11.2017)

Техническа спецификация (публикувана на 14.11.2017)

Проект на договор (публикуван на 14.11.2017)

Образци към поканата (публикувани на 14.11.2017)

Протокол № 1 на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Протокол № 2 на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Протокол № 3 на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Протокол № 1 от преговори (публикуван на 11.12.2017)

Протокол № 2 от преговори (публикуван на 11.12.2017)

Доклад на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Решение за избор на изпълнител (публикувано на 11.12.2017)

Договор за обществена поръчка (публикуван на 21.12.2017)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 21.12.2017)

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 164, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ...
Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка по реда на чл. 164, ал. 1, т. 4 от закона за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина