Gerb

Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка с предмет:” Обезпечаване с компютърна и комуникационна техника, необходими за изграждането на АИС/М за обработка на класифицирана информация и компютърна мрежа за достъп до Internet и обработк
1.11.2017
Print
Email

Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка с предмет:”Обезпечаване с компютърна и комуникационна техника, необходими за изграждането на АИС/М за обработка на класифицирана информация и компютърна мрежа за достъп до Internet и обработка на некласифицирана информация за обезпечаване на Постоянната делегация на Република България в Новата ГК на НАТО – Брюксел, в т.ч. инсталация на оборудването, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на документооборотна система за АИС/М за обработка на класифицирана информация,обучение на потребителите на място, техническа поддръжка и гаранционно обслужване”

 

Електронна преписка № 6165 от 26.10.2017 г.

Срок за получаване на заявления: 07/11/2017 г.

УИН: 00105-2017-0010

Свързани документи

Проект на договор (публикуван на 01.11.2017 г.)

Покана за участие в процедура на договаряне без публикуване на Обявление (публикувана на 01.11.2017г.)

Приложения и Образци (публикувани на 01.11.2017г.)

Решение за откриване на процедурата (публикувано в АОП на 31.10.2017г.)

Протокол № 1 на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Протокол № 2 на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Протокол № 3 на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Протокол № 1 от преговори (публикуван на 11.12.2017)

Протокол № 2 от преговори (публикуван на 11.12.2017)

Доклад на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Решение за прекратяване (публикувано на 11.12.2017)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 28.12.2017)

Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка по реда на чл. 164, ал. 1, т. 4 от закона за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина