Gerb

Открита процедура за заявяване на интерес за кандидатстване за позиции за командировани национални експерти в Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) - срок за кандидатстване 30.08.2013 г.
9.07.2013
Print
Email

Открита е процедура за заявяване на интерес за кандидатстване за позиции за командировани национални експерти в Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA), Брюксел, Белгия

Командированите национални експерти са служители на публична централна, областна или местна администрация или на международна правителствена организация, временно командировани на разположение на ERCEA, за да подпомогнат дейността на агенцията чрез експертните си познания в дадена област. Те следва да са наети от своя работодател на постоянен или временен договор поне дванайсет месеца преди командироването и остават на служба при своя работодател за периода на командироване.

Ръководителите на ведомства следва да изпратят до дирекция “Човешки ресурси” на Министерство на външните работи, в срок до 30 август 2013 г., аргументирано писмо за подкрепа на одобрените от тях кандидати с подходящ професионален опит , заедно с необходимите документи за кандидатстване, на адрес [email protected]. 

Подробна информация за процедурата за заявяване на интерес може да бъде изтеглена под текста на обявата. Всички кандидати следва внимателно да се запознаят с приложението, преди да кандидатстват.

Свързани документи

SNE call for expression of interest 2013

Обстановката в Истанбул и съвети за пътуване на българските граждани
Актуална обстановка в Египет

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина