Gerb

Кристиан Вигенин разговаря с председателя на Комисията по външни работи на ЕП Елмар Брок
1.10.2013
Print
Email

Министър Кристиан Вигенин разговаря с председателя на Комисията по външни работи на Европейския парламент Елмар Брок във втория ден от работното си посещение в Брюксел.

По време на срещата, министър Вигенин запозна Елмар Брок с извънредната ситуация, създадена от прогресивно нарастващия натиск от бежанци, търсещи убежище у нас. Българският външен министър заяви, че страната ни гледа сериозно на своите отговорности като държава от близкия на конфликта регион. Поради постоянно нарастващия към страната ни бежански поток, се налага да търсим възможности за получаване на международна подкрепа – експертна и финансова, допълни той. Кристиан Вигенин изрази надежда за бързо намиране на изход от кризата в Сирия, което на този етап започва да изглежда все по-реалистично. „Очакваме да бъде договорено увеличаване на средствата, определени за България по линия на европейски фонд “Убежище и миграция“ за периода 2014-2020 г., с оглед на рязката промяна на ситуацията с бежанците в страната“, подчерта министър Вигенин.

Източното партньорство на ЕС и политиката на съседство, Западните Балкани и в частност - отношенията с Република Македония, както и Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) бяха другите основни теми от разговора на министър Вигенин с Елмар Брок

 „Бъдещото развитие на регионалното сътрудничество следва да се запази в рамките на вече утвърдените формати, на принципа за активно участие на всички държави от региона“, подчерта българският външен министър.

Министър Вигенин изтъкна значението на Източното партньорство на ЕС и акцентира върху необходимостта от приемане на подходящо решение за подписване на споразумението с Украйна, както и с останалите партньори, които имат желание и готовност за това, в  контекста на предстоящата през м. ноември среща на високо равнище във Вилнюс.

Елмар Брок изтъкна необходимостта от активни действия от страна на ЕС за укрепване  на сътрудничеството с държавите от Източното партньорство и подкрепа за демократичните реформи в тези страни, които са били изложени на ескалиращ натиск от страна на Русия.

Броят на търсещите убежище в България се е увеличил 10 пъти, спрямо януари-септември 2012 г.
Изявление на Министерство на външните работи относно приемането на Резолюция 2118 (2013) на СС на ООН

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина