Gerb

Вакантни позиции към ГСС – втора заявка за 2013 г. за принос с гостуващи експерти към Мисията на ЕС за изграждане на капацитет в Нигер (EUCAPSAHELNiger) - срок 09.10.2013 г.
1.10.2013
Print
Email

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) - Звено за планиране и провеждане на граждански операции, набира временно назначени експерти по линия на secondment в Мисията на ЕС за изграждане на капацитет в Нигер (EUCAPSAHELNiger).

Съгласно Решение на ГСС кандидатите за тези позиции следва да са от структурите на държавната администрация на страните-членки. Финансовите разходи за тези длъжности са за сметка на изпращащото ведомство.

Към обявата са приложени описание на длъжностните характеристики и основните изисквания към кандидатите, формуляр за кандидатстване и детайлна информация  за административните процедури по отношение на гостуващите експерти в мисията.

Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР в срок до 09.10.2013 г. писмо-предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване на адрес Human.Resources@mfa.bg с копие до Vessela.IVANOVA@mfa.bg

Свързани документи

JD

Application Form

Admin Issues

Кристиан Вигенин разговаря с председателя на Комисията по външни работи на ЕП Елмар Брок
Изявление на Министерство на външните работи относно приемането на Резолюция 2118 (2013) на СС на ООН

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина