Gerb

Свободна позиция за командирован национален експерт в Европейския икономически и социален комитет - срок 10.10.2013 г.
9.09.2013
Print
Email

“С писмо от заместник генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет се обявява свободна позиция за командирован национален експерт (КНЕ) в отдел „Преса“. Съпътстващи писмото са изискванията към кандидатите на английски и френски език.

Кандидатите следва да подготвят автобиография (формат Europass) и мотивационно писмо, като отбележат референтния номер на позицията, за която кандидатстват. Предвижда се процедура на предварителна селекция от панел, съставен от представители на Европейския икономически и социален комитет. Приемат се само кандидатури, изпратени посредством Постоянното представителство.

Преките ръководители следва да изпратят до дирекция “Човешки ресурси” в срок до 10.10.2013 г. писмо за подкрепа на кандидатурата, заедно с необходимите документи на кандидата в електронен вид на адрес [email protected] с копие до [email protected]".

Свързани документи

SNE EESC

Изявление на върховния представител Катрин Аштън, отразяващо съгласуваната позиция на Европейския съюз
Кристиан Вигенин участва в срещата на външните министри на ЕС в Литва

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина