Gerb

Съединението - сплотеност, национално чувство и дипломатическа воля
5.09.2013
Print
Email

Общата цел обединява различията

Преди 128 години българският народ прави решителна и успешна крачка за пълното си национално освобождение и обединение. Съединението на Княжество България и Източна Румелия е събитие с историческо значение, обединило всички слоеве на българското общество. То е плод на широкото народно движение, започнало през 1878г. и продължило с неотслабваща сила до постигане на национално единение.

Актът на Съединението е доказателство за силата на единната българска нация като част от европейския културен и политически живот. Той ни напомня, че големите победи са постижими, когато има солидарност, когато държавността и вярата в общата кауза да бъдем свободни и достойни ни обединяват.

За съвременните победи са необходими не многобройни войски, а сплотеност, национално чувство и дипломатическа воля. Това е смел държавно-политически акт без прецедент в балканската и в европейската история, съдържащ се в преодоляване на различията в името на една по-висша цел. В този момент всички се гордеем с делото на нашите предци и възхваляваме силата на българския дух.

Кристиан Вигенин участва в срещата на външните министри на ЕС в Литва
Свилен Божанов връчи акредитивните си писма

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина