Gerb

Възможности за кандидатстване за финансиране на проекти пред Европейския фонд за демокрация
20.08.2013
Print
Email

Европейският фонд за демокрация приема предложения за проекти, допринасящи за развитието  на плуралистични, многопартийни системи и демократични общества с фокус върху страните, влизащи  в обхвата на политиката на ЕС за съседство. Могат да кандидатстват неправителствени организации, движения, както и физически лица, млади лидери и представители на независими медии. Първите решения за финансиране ще бъдат взети в края на м. септември 2013 г., но Фондът ще приема предложения целогодишно.

Повече информация за дейността на Фонда, процедурата и формуляра за кандидатстване може да бъде намерена на следния уебсайт: http://democracyendowment.eu. Министерството на външните работи насърчава всички представители на неправителствения сектор да представят свои предложения.

Европейският фонд за демокрация е политически инструмент на ЕС и неговите страни-членки, създаден с цел оказване на материална и експертна помощ на държавите и обществата в преход, които влизат в обсега на политиката за съседство.  Решението за създаването му  е взето от страните, членки на ЕС, през м. декември 2011 г. , като България застана зад идеята от самото начало. Използването на опита на страните от ЕС в прехода им към демокрация е основен принцип на Фонда и сме убедени, че българският неправителствен сектор би могъл да бъде полезен със своята експертиза.

Министър Вигенин прие литовска делегация за консултации по Източното партньорство
И двете страни в Египет трябва да направят компромис, за да бъде възстановен демократичният политически процес

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина