Gerb

България потвърди ангажимента си за защита правата на човека
7.06.2013
Print
Email

Днес, в рамките на 23-тата сесия на Съвета по правата на човека в Женева, българската делегация представи доброволен Междинен отчет на България по прилагането на отправените по време на Първия Универсален периодичен преглед през 2010 г. препоръки.

В направеното изказване бе обърнато внимание на значението, което страната ни отдава на Съвета по правата на човека и механизма на Универсалния периодичен преглед на изпълнението на международните задължения на държавите-членки на ООН в областта на правата на човека. Акцент бе поставен на положените усилия за изпълнението на приетите препоръки като бе потвърден ангажиментът да продължи стремежът към подобряване на защитата и закрилата на правата на човека в страната.

Междинен отчет на България по прилагането на отправените по време на Първия УПП през 2010 г. препоръки 

Среща на министър Кристиан Вигенин с представители на българите от Запорожка област
Министър Кристиан Вигенин се срещна с посланик Коре Янсон

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина