Gerb

„Предоставяне на „В и К” услуги за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване съгласно приложение №1"
29.12.2015
Print
Email

Наименование на изпълнителя: „Софийска вода” АД

Дата на сключване на договора: 10.08.2011 г.

Ред за избор на изпълнител: Чл. 93, т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора: 5 години

Първоначална стойност на договора: не е обявена

Електронна преписка №4367 от 29.12.2015 г.

Преписката е продължение от Ел. преписка № 3318

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

15.       м. декември – на 15.12.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 2 554,26 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

16.       м. януари – на 20.01.2016 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 2 679,51 лв. с ДДС. (публикувано на 18.02.2016 г.)

17.       м. февруари - на 16.02.2016 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 2 432,55 лв с ДДС. (публикувано на 11.03.2016 г.)

“Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна ...
„Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина