Gerb

„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, Обособена позиция № 2: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки" за МВнР-ЦУ
1.10.2014
Print
Email

Наименование на изпълнителя: „Специализирани бизнес системи” АД

Дата на сключване на договора: 16.01.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: чл.93б, ал.3 от ЗОП (УИН 00210-2012-0010)

Срок на действие на договора: от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Първоначална стойност на договора: 349 499,00 лева без ДДС

Електронна преписка №3324 от 01.10.2014 г.

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1.       м. ноември – на 05.11.2014 г., съгласно чл. 12, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 1 072,80 лв. с ДДС.

2.       м. декември – на 17.12.2014 г., съгласно чл. 12, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 30 400,80 лв. с ДДС.

Свързани документи

Информация за изпълнен договор (публикувано на 16.01.2015г.)

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договора (публикувана на 26.01.2016 г.)

„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”, Обособена позиция №1: Доставка на оригинални тонери за ...
“Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина