Gerb

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности, съгласно Техническо задание - неразделна част от документацията за участие"
1.10.2014
Print
Email

Наименование на изпълнителя: „Аргус Травел” ЕООД

Дата на сключване на договора: 02.01.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП (УИН 00105-2012-0007)

Срок на действие на договора: 36 месеца или до сключване на договор след мини процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП по сключено рамково споразумение от ЦООП.

Първоначална стойност на договора: 4 000 000 лева без ДДС.

Електронна преписка №3322 от 01.10.2014г.

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1.       м. октомври – на 29.10.2014 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 1 550,89 лв. с ДДС.

2.       м. ноември – на 27.11.2014 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 630,00 лв. с ДДС.

3.       м. декември – на 18.12.2014 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 445,00 лв. с ДДС.

4.       м. януари – на 26.01.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 2 615,12 лв. с ДДС.

5.       м. февруари – на 25.02.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 991,20 лв. с ДДС.

6.       м. март – на 25.03.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 85 600,09 лв. с ДДС.

7.       м. април – на 29.04.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 96 291,71 лв. с ДДС.

8.       м. май – на 28.05.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 139 646,50 лв. с ДДС. (публикувано на 04.06.2015 г.)

9.       м. юни – на 25.06.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 142 307,70 лв. с ДДС. (публикувано на 02.07.2015 г.)

10.     м. юли – на 23.07.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 147 023,90 лв. с ДДС. (публикувано на 31.07.2015 г.)

11.       м. август – на 28.08.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 35 519,26 лв. с ДДС. (публикувано на 03.09.2015 г.)

12.       м. септември – на 01.10.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 123 067,90 лв. с ДДС. (публикувано на 02.10.2015 г.)

13.       м. октомври – на 29.10.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 306 638,44 лв. с ДДС. (публикувано на 02.11.2015 г.)

14.       м. ноември – на 27.11.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 89 047,90 лв. с ДДС. (публикувано на 04.12.2015 г.)

15.       м. декември – на 23.12.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 4 от договора е извършено плащане в размер на 72 396,10 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

Свързани документи

Допълнително споразумение към договор (публикувано на 20.04.2015г.)

Информация за извършените плащания по Допълнително споразумение №1/20.04.2015г. към договор №1/ОП/13 (публикувана на 13.07.2015г.)

Информация за усвояване на гаранцията за изпълнение на договора (публикувана на 07.03.2016 г.)

Информация за изпълнен договор (публикувана на 13.07.2016 г.)

“Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна ...
„Предоставяне на „В и К” услуги за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина