Gerb

„Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване съгласно приложение №1"
1.10.2014
Print
Email

Наименование на изпълнителя: „Топлофикация София” ЕАД

Дата на сключване на договора: 20.06.2011 г.

Ред за избор на изпълнител: Процедура на договаряне без обявление по ЗОП (УИН 00105-2011-0002)

Срок на действие на договора: 5 години

Първоначална стойност на договора: не е обявена

Електронна преписка №3316 от 01.10.2014 г.

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1.       м. октомври – на 30.10.2014 г., съгласно Раздел Начин на плащанеот договора е извършено плащане в размер на 2 972,39 лв. с ДДС.

2.       м. ноември – на 17.11.2014 г., съгласно Раздел Начин на плащанеот договора е извършено плащане в размер на 17 086,36 лв. с ДДС.

3.       м. декември – на 17.12.2014 г., съгласно Раздел Начин на плащанеот договора е извършено плащане в размер на 55 896,98 лв. с ДДС.

4.       м. януари – на 28.01.2015 г., съгласно Раздел Начин на плащанеот договора е извършено плащане в размер на 60 975,65 лв. с ДДС.

5.       м. февруари – на 18.02.2015 г., съгласно Раздел Начин на плащанеот договора е извършено плащане в размер на 80 014,66 лв. с ДДС.

6.       м. март – на 20.03.2015 г., съгласно Раздел Начин на плащанеот договора е извършено плащане в размер на 61 972,24 лв. с ДДС.

7.       м. април – на 27.04.2015 г., съгласно Раздел Начин на плащанеот договора е извършено плащане в размер на 60 154,27 лв. с ДДС.

8.       м. май – на 20.05.2015 г., съгласно Раздел Начин на плащанеот договора е извършено плащане в размер на 29 219,67 лв. с ДДС. (публикувано на 04.06.2015 г.)

9.       м. юни – на 25.06.2015 г., съгласно Раздел Начин на плащанеот договора е извършено плащане в размер на 3 475,70 лв. с ДДС. (публикувано на 02.07.2015 г.)

10.     м. юли – на 21.07.2015 г., съгласно Раздел Начин на плащанеот договора е извършено плащане в размер на 3 421,76 лв. с ДДС. (публикувано на 31.07.2015 г.)

11.     м. август – на 21.08.2015 г., съгласно Раздел Начин на плащанеот договора е извършено плащане в размер на 2 961,76 лв. с ДДС. (публикувано на 03.09.2015 г.)

12.     м. септември – на 28.09.2015 г., съгласно Раздел „Начин на плащане” от договора е извършено плащане в размер на 2 923,98 лв. с ДДС. (публикувано на 02.10.2015 г.)

„Предоставяне на „В и К” услуги за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за ...
„Доставка на електроенергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина