Gerb

„Доставка на електроенергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване съгласно приложение №1"
1.10.2014
Print
Email

Наименование на изпълнителя: „ЧЕЗ Електро България” АД.

Дата на сключване на договора: 14.06.2011.

Ред за избор на изпълнител: Процедура на договаряне без обявление по ЗОП (УИН 00105-2011-0003).

Срок на действие на договора: 5 години.

Първоначална стойност на договора: не е обявена.

Електронна преписка № 3315 от 01.10.2014г.

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1.       м. октомври – на 30.10.2014 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 46 444,36 лв. с ДДС.

2.       м. ноември – на 13.11.2014 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 54 661,01 лв. с ДДС.

3.       м. декември – на 11.12.2014 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 44 347,30 лв. с ДДС.

4.       м. януари – на 24.01.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 52 703,66 лв. с ДДС.

5.       м. февруари – на 26.02.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 57 770,54 лв. с ДДС.

6.       м. март – на 10.03.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 41 796,57 лв. с ДДС.

7.       м. април – на 09.04.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 50 766,73 лв. с ДДС.

8.       м. май – на 29.05.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 45 284,43 лв. с ДДС. (публикувано на 04.06.2015 г.)

9.     м. юни – на 09.06.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 42 129,89 лв. с ДДС. (публикувано на 02.07.2015 г.)

10.    м. юли – на 21.07.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 44 295,03 лв. с ДДС. (публикувано на 31.07.2015 г.)

11.    м. август – на 13.08.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 52 001,50 лв. с ДДС. (публикувано на 03.09.2015 г.)

12.    м. септември – на 30.09.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 46 983,77 лв. с ДДС. (публикувано на 02.10.2015 г.)

13.    м. октомври – на 30.10.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 47 477,97 лв. с ДДС. (публикувано на 02.11.2015 г.)

14.    м. ноември – на 13.11.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 57 780,40 лв. с ДДС. (публикувано на 04.12.2015 г.)

15.    м. декември – на 11.12.2015 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 42 443,44 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

16.    м. януари - на 29.01.2016 г., съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 54 372,46 лв. с ДДС. (публикувано на 18.02.2016 г.)

17.    м. февруари - на 16.02.2016 г., съгласно Раздел "Предмет и условия на договора" от договора е извършено плащане в размер на 36 159,89 лв. с ДДС. (публикувано на 11.03.2016 г.)с от ъгласно Раздел „съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 54 372,46 лв. с ДДС. (публикувано на 18.02.2016 г.)съгласно Раздел „Предмет и условия на договора” от договора е извършено плащане в размер на 54 372,46 лв. с ДДС. (публикувано на 18.02.2016 г.)

Свързани документи

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (публикувана на 14.10.2016 г.)

„Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за ...
Обществена поръчка с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република България извън ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина