Gerb

Министерство на външните работи, ул. „Александър Жендов” № 2, гр. София открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – обект „Стоматологичен кабинет”
31.10.2017
Print
Email

Кандидатите за участие в търга могат да получат документацията в стая М-14, всеки работен ден от 14,00-16,00 часа до изтичането на 30 /тридесетия/ календарен ден след датата на публикуване на поканата за участие в търга.

Свързани документи

Заповед за обяваване на търг (публикувана на 31.10.2017г.)

"АДИС"ЕООД отправя покана за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина