Gerb

"АДИС"ЕООД отправя покана за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции на “Aгенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД
13.10.2017
Print
Email

На основание т.4 от приложение № 3 към чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала “AГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД, гр. София, отправя покана към всички търговски банки, притежаващи валиден лиценз от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за предоставяне на финансови услуги с оглед сключването на договор за банково обслужване.

Свързани документи

Покана (публикувана на 13.10.2017г.)

Методика (публикувана на 13.10.2017г.)

Образец на Ценова оферта (публикувана на 13.10.2017г.)

Министерство на външните работи, ул. „Александър Жендов” № 2, гр. София открива процедура за провеждане на търг с ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина