Gerb

Публична с предмет: "Поддръжка на парковото пространство на сградата на МВнР-ЦУ, сградата на ул. „Алфред Нобел” №2, Резиденция №14 на ул. „21 век” №69 и дом № 8 в Резиденция „Бояна” и доставка на разсад, букети и венци от цветя за протоколни мероприятия” с
28.03.2016
Print
Email

Електронна преписка № 4546 от 28.03.2016 г.

Срок за получаване на офертите: 06/04/2016 г.

ID: 9051753

Свързани документи

Публична покана (публикуван на 28.03.2016 г.)

Техническа спецификация по обособена позиция №1 - Приложение № 1. 1 (публикувана на 28.03.2016 г.)

Техническо предложение по обособена позиция №1 - Образец № 2. 1 (публикувано на 28.03.2016 г.)

Ценово предложение по обособена позиция №1 - Образец №1.1 (публикувано на 28.03.2016 г.)

Проект на договор по обособена позиция позиция № 1 - Приложение № 2. 1(публикуван на 28.03.2016 г.)

Техническа спецификация по обособена позиция №2 - Приложение № 1. 2(публикувана на 28.03.2016 г.)

Техническо предложение по обособена позиция №2 - Образец № 2. 2(публикувано на 28.03.2016 г.)

Ценово предложение по обособена позиция №2 - Образец №1.2(публикувано на 28.03.2016 г.)

Проект на договор по обособена позиция позиция № 2 - Приложение № 2. 2(публикуван на 28.03.2016 г.)

Образци

Протокол № 1 (публикуван на 19.04.2016 г.)

Протокол № 2 (публикуван на 19.04.2016 г.)

Договор с приложения по обособена позиция № 1 (публикуван на 04.05.2016 г.)

Договор с приложения по обособена позиция № 2 (публикуван на 04.05.2016 г.)

Публична покана с предмет: „Осигуряване на настаняване, зали и кетъринг за провеждане на заключителните срещи на ...
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Доставка на принтерни консумативи за нуждите на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина