Gerb

Публична покана с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на счетоводен продукт WORK FLOW, ползван от МВнР-ЦУ и ДП / КП на Р България за 78 работни места”
21.05.2015
Print
Email

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Абонаментно  техническо обслужване на счетоводен продукт WORK FLOW, ползван от МВнР-ЦУ и ДП / КП на Р България  за 78 работни места”

Електронна преписка № 3818  от 21.05.2015 г.

Срок за получаване на оферти: 02/06/2015 г.

ID: 9042024

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1. м.юли – на 27.07.2015 г., съгласно чл. 2, ал.2 от договора е извършено плащане в размер на 2 640 лв. с ДДС.(публикувано на 31.07.2015г.)

2. м.август – на 28.08.2015 г., съгласно чл. 2, ал.2 от договора е извършено плащане в размер на 5 280,00 лв. с ДДС.(публикувано на 03.09.2015г.)

3. м.септември – на 30.09.2015 г., съгласно чл. 2, ал.2 от договора е извършено плащане в размер на 2 640,00 лв. с ДДС.(публикувано на 02.10.2015г.)

4. м.октомври – на 30.10.2015 г., съгласно чл. 2, ал.2 от договора е извършено плащане в размер на 2 640 лв. с ДДС.(публикувано на 02.11.2015г.)

5. м.декември – на 03.12.2015 г., съгласно чл. 2, ал.2 от договора е извършено плащане в размер на 2 640,00 лв. с ДДС.(публикувано на 29.12.2015г.)

6. м.януари – на 27.01.2016 г., съгласно чл. 2, ал.2 от договора е извършено плащане в размер на 5 280,00 лв. с ДДС.(публикувано на 18.02.2016г.)
 

Свързани документи

Публична покана (публикувана на 21.05.2015 г.)

Техническа спецификация - Приложение №1 (публикувана на 21.05.2015 г.)

Проект на договор - Приложение №2 (публикуван на 21.05.2015 г.)

Ценово предложение - Образец №1 (публикувано на 21.05.2015 г.)

Техническо предложение - Образец №2 (публикувано на 21.05.2015 г.)

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите (публикуван на 04.06.2015 г.)

Договор с приложения (публикуван на 17.06.2015г.)

Публична покана с предмет: „Изработка и/или доставка на униформено облекло и обувки за нуждите на служители на МВнР, ...
Публична с предмет: „Поддръжка на парковото пространство на сградата на МВнР-ЦУ, сградата на ул. „Алфред Нобел” № 2, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина