Gerb

Трета заявка за принос към Мисията на ЕС за изграждане на способности в Нигер (EUCAP SAHEL Niger) със CRT експерти – срок за кандидатстване – 11 януари 2018 г.
29.12.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) обявява процедура по набиране на персонал към Мисията на ЕС за изграждане на способности в Нигер (EUCAP SAHEL Niger). Съпътстващи писмото са описание на вакантните места и формуляр за кандидатстване. Крайният срок за подаване на кандидатури към Звеното за планиране и провеждане на граждански операции е 12 януари 2018 г.

Кандидатурите за принос към EUCAP SAHEL Niger да се изпращат до Дирекция "Човешки ресурси" на МВнР на хартиен носител и в електронен вид на адрес: [email protected] с копие до [email protected], не по-късно от 11 януари 2018 г.

Приложения:

1.       Писмо 

2.       Описание на вакантното място 

3.       Формуляр за кандидатстване 

Първа извънредна заявка за принос за ОПСО мисия за подкрепа за реформа в гражданския сектор сигурност в Ирак (EUAM ...
Втора заявка за принос за гостуващи експерти към съветническата ОПСО мисия за реформа в гражданския сектор на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина