Gerb

Трета заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за 2017 г. – срок за кандидатстване – 14 декември 2017 г.
28.11.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Трета заявка за 2017 г. за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo). Крайният срок за подаване на кандидатури е 14 декември 2017 г.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок не по-късно от 13.12.2017 г. аргументирано писмо -предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес: [email protected] с копие до: [email protected]
Подробна информация, инструкции и изисквания за подаване на кандидатури, както и формуляр за кандидатстване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.
 

Свързани документи

1. Писмо

2. Формуляр за кандидатстване

3. Списък на кандидатите

4. Изисквания за персонална защита

5. Описание с основни изисквания за вакантните длъжности

Първа заявка за принос с CRT експерти към Полицейската мисия на ЕС в Палестинските територии (EUPOL COPPS) за 2017 – ...
Трета извънредна заявка за принос към Специализирания съд и прокуратура на Косово за 2017 г. – срок за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина