Gerb

Първа извънредна заявка за принос към Мисията на ЕС за гранично съдействие в Либия (EUBAM Libya) за 2017 г. – срок за кандидатстване – 01 декември 2017 г.
21.11.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) обявява набиране на персонал в Мисията на ЕС за гранично съдействие в Либия (EUBAM Libya). Крайният срок за подаване на кандидатури е 01 декември 2017 г.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок не по-късно от 30.11.2017 г. аргументирано писмо - предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до: sne@mfa.bg
Подробна информация, описание на позицията и формуляр за кандидатстване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.
 

Свързани документи

Писмо

Описание на вакантните места

Формуляр за кандидатстване

Трета извънредна заявка за 2017 г. за принос към Мисията на ЕС за изграждане на капацитет в Мали (EUCAP SAHEL Mali) ...
Втора извънредна заявка за принос към съветническата ОПСО мисия за реформа в гражданския сектор на сигурност в ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина