Gerb

Втора извънредна заявка за принос към съветническата ОПСО мисия за реформа в гражданския сектор на сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) за 2017 г.– 05 декември 2017 г.
16.11.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) обявява Втора извънредна заявка за набиране на персонал за гражданска ОПСО мисия EUAM Ukraine за 2017 г. Крайният срок за подаване на кандидатури е 05 декември 2017 г.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок не по-късно от 04.12.2017 г. аргументирано писмо -предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес: [email protected] с копие до: [email protected]
Подробна информация, описание на позицията и формуляр за кандидатстване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.
 

Свързани документи

1.Писмо

2.Описания на вакантните места

3.Формуляр за кандидатстване

Първа извънредна заявка за принос към Мисията на ЕС за гранично съдействие в Либия (EUBAM Libya) за 2017 г. – срок ...
Трета заявка за принос към Мисията на ЕС за изграждане на морски способности в Сомалия (EUCAP Somalia) за 2017 г.– ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина