Gerb

Трета заявка за принос към Мисията на ЕС за изграждане на морски способности в Сомалия (EUCAP Somalia) за 2017 г.– срок за кандидатстване – 07 декември 2017 г.
16.11.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Трета заявка за принос към Мисията на ЕС за изграждане на морски способности в Сомалия (EUCAP Somalia). Краен срок за подаване на кандидатури - 07 декември 2017 г.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок не по-късно от 03.12.2017 г. аргументирано писмо -предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес [email protected] с копие до [email protected]
Подробна информация, инструкции и изисквания за подаване на кандидатури, формуляр за кандидатстване и списък с необходимото оборудване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.
 

Свързани документи

1.Писмо

2.Описания на вакантните места

3.Формуляр за кандидатстване

4.Препоръчително оборудване

Втора извънредна заявка за принос към съветническата ОПСО мисия за реформа в гражданския сектор на сигурност в ...
Трета заявка за принос с CRT експерти към Мисията на ЕС за изграждане на регионални морски способности в Африканския ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина