Gerb

Втора заявка за принос за ОПСО мисия за подкрепа за реформа в гражданския сектор сигурност в Ирак (EUAM Iraq) – срок за кандидатстване – 10 ноември 2017 г.
30.10.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) обяви Втора заявка, относно набиране на персонал за ОПСО мисия за подкрепа за реформа в гражданския сектор сигурност в Ирак (EUAM Iraq). Крайният срок за подаване на кандидатури - 10 ноември 2017 г.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок, не по-късно от 08 ноември 2017 г., аргументирано писмо - предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до:                sne@mfa.bg
Подробна информация, описание на вакантното място и формуляр за кандидатстване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.
 

Свързани документи

Писмо

Описание на вакантните места

Формуляр за кандидатстване

Трета заявка за принос с CRT експерти към Мисията на ЕС за изграждане на регионални морски способности в Африканския ...
Първа извънредна заявка за 2017 г. за принос към Мисията на ЕС за гранично съдействие в Либия (EUBAM Libya) CRT ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина