Gerb

Първа извънредна заявка за 2017 г. за принос към Мисията на ЕС за гранично съдействие в Либия (EUBAM Libya) CRT експерти – срок за кандидатстване – 03 ноември 2017 г.
26.10.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC), обявява набиране на персонал в Мисията на ЕС за гранично съдействие в Либия (EUBAM Libya). Крайният срок за подаване на кандидатури - 03 ноември 2017 г.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок не по-късно от 01.11.2017 г. аргументирано писмо -предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес: [email protected] с копие до:                         [email protected]
Подробна информация, описание на позицията и формуляр за кандидатстване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.
 

Свързани документи

Писмо

Описание на вакантните места

Формуляр за кандидатстване

Втора заявка за принос за ОПСО мисия за подкрепа за реформа в гражданския сектор сигурност в Ирак (EUAM Iraq) – срок ...
Трета заявка за принос към съветническата ОПСО мисия за реформа в гражданския сектор на сигурност в Украйна (EUAM ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина