Gerb
Трета заявка за принос към съветническата ОПСО мисия за реформа в гражданския сектор на сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) за 2017 г. – срок за кандидатстване – 14 ноември 2017 г.
26.10.2017

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД обяви Трета заявка обявява набиране на персонал за гражданската ОПСО мисия за реформа в гражданския сектор на сигурност в Украйна (EUAM Ukraine). Краен срок за подаване на кандидатури - 14 ноември 2017 г.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок не по-късно от 12.11.2017 г. аргументирано писмо -предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес: [email protected] с копие до: [email protected]
Подробна информация, инструкции и изисквания за подаване на кандидатури, формуляр за кандидатстване и списък с необходимото оборудване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.