Gerb

Вакантни позиции към ГСС – 1-ва извънредна заявка за принос към Полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL Afghanistan) - срок 17.04.2013 г.
29.03.2013
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) обявява вакантни места за временно назначени национални експерти по линия на secondment в Полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL Afghanistan).

Съгласно Решение на ГСС кандидатите за тези позиции следва да са от структурите на държавната администрация на страните-членки. Финансовите разходи за тези длъжности са за сметка на изпращащото ведомство.

Писмото на CPCC за набиране на персонал в EUPOL Afghanistan, списък на вакантните позиции с описание на длъжностите и изискванията към кандидатите, апликационен формуляр и списък на необходимото лично оборудване, могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.

Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР в срок до 17.04.2013 г. писмо за подкрепа на номинираните кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване. Сканираното съпроводителното писмо и апликационните формуляри трябва да бъдат изпратени в електронен формат на адреси [email protected] с копие до [email protected]

Свързани документи

Application form.docx

Equipment

JD

Letter

Втора извънредна заявка за 2013 г. за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово ...
Вакантни позиции по заявки за принос в мисии на ЕС по ОПСО

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина