Gerb

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване 20.05.2013 г. и 20.06.2013 г.
22.04.2013
Print
Email

Генерална дирекция ”Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия (ЕК) обявява поредните вакантни позиции за командировани национални експерти (Seconded National Experts – SNE) в Генерални дирекции на ЕК. Командироването ще се извърши съгласно Решение на ЕК C (2008) 6866 от 12.11.2008 г.

Кандидатите трябва да представят автобиография на английски, френски или немски език, в pdf или word формат, според европейския образец, който може да бъде изтеглен на адрес: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.

Кандидатстващите за повече от една позиция следва да изпратят отделно CV за всяка желана позиция. Наименованията на файловете трябва да бъдат на латиница и да включват името на кандидата и позицията за която се кандидатства (напр. Ivan.Petrov.ENER.C3.doc). Списъкът на вакантните позиции и сроковете за кандидатстване са дадени във файла "Table_April_2013.xls". 

Работодателят (респ. ресорното звено, което се занимава с човешките ресурси или друго, съгласно устройствения правилник на администрацията) трябва да изпрати до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР кандидатурите с аргументирано писмо за подкрепа в електронен формат на адрес: Human.Resources@mfa.bg, с копие до Vessela.IVANOVA@mfa.bg и stagier_hresources1@mfa.bg в посочените срокове - 20.05.2013 г. и 20.06.2013 г.

Обръщаме специално внимание, че кандидатурите със срок 20.05.2013 г. следва да се изпращат с отделно придружително писмо, съдържащо списък на кандидатите, кодовете на позициите, за които се кандидатства и срока за кандидатстване; респективно,  кандидатурите със срок 20.06.2013 г. да се изпращат с второ придружително писмо, съдържащо списък на кандидатите, кодовете на позициите и срока за кандидатстване.

Кандидатури ще се приемат само в рамките на посочените срокове и ще бъдат изпращани единствено чрез Постоянното представителство на Република България към ЕС.

Свързани документи

EN_April_2013.zip

EU Cover Letter.pdf

Table_April_2013.xls

Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване 20.06.2013 г. и 20.07.2013 г.
Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване 20.04.2013 г. и 20.05.2013 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина