Gerb

Вакантни позиции към Звеното за оказване на съдействие при медиация към Отдела по политически въпроси и медиация в Службата на ООН в Женева, Швейцария– срок за кандидатстване 31 юли 2017 г.
21.07.2017
Print
Email

Звеното за оказване на съдействие при медиация към Отдела по политически въпроси и медиация в Службата на ООН в Женева, Швейцария отправя покана за кандидатстване за екип в готовност (standby team)от пет старши съветници по медиация.

Изискванията към кандидатите са следните:

-          Да притежават солиден опит в медиацията;

-          Да притежават задълбочени познания за регионалните политики;

-          Да притежават технически и езикови умения (кандидати, владеещи арабски и/или френски имат предимство).

Кандидатите следва да подадат своят формуляр за кандидатстване на Интернет адрес:

https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=12431, до 31 юли 2017 г.

 

За повече информация, посетете Интернет страницата на Peacekeeper на адрес: http://peacemaker.un.org/2018SBT

Свободни позиции в полевите мисии на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/
Свободни позиции в Международния трибунал по морско право

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина