Gerb

Член на Арбитражния панел на ОССЕ – срок за кандидатстване 04.05.2017 г.
2.05.2017
Print
Email

Австрийското председателство на ОССЕ приканва държавите-членки да номинират член на Арбитражния панел на ОССЕ. Кандидатите следва да са юристиили с висок статут, с опит в областта на трудовото право,международното или национално гражданско право, да са български граждани и да не са работили в рамките на ОССЕ в последните три години.

Заинтересованите кандидатите следва да изпратят своята автобиография до 04.05.2017 г. на адрес: Human.RESOURCES@mfa.bg,  с копие до Gabriela.Ivanova2@mfa.bg

Свързани документи

Писмо

Приложение

Свободни позиции в Международния трибунал по морско право

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина