Gerb

Вакантни позиции в Секретариата на ООН – срок за кандидатстване 6 март 2017 г.
10.02.2017
Print
Email
Секретариатът на ООН отправя призив за номинации за следните позиции на равнище „заместник-генерален секретар” (Under-Secretary-General):
 
Заместник-генерален секретар по глобалните комуникации (Департамент по публичната информация);
Специален представител на ГС на ООН за децата и въоръжените конфликти;
Специален представител на ГС на ООН за сексуалното насилие при конфликти;
Върховен представител на ГС на ООН за най-слабо развитите държави, развиващите се държави без излаз на море и развиващите се малки островни държави;
Изпълнителен секретар на Икономическата комисия на ООН за Европа;
Изпълнителен секретар на Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и тихоокеанския регион;
Изпълнителен секретар на Икономическата и социална комисия на ООН за Западна Азия.
 
Кандидатите могат да участват в процедурата самостоятелно или чрез Министерството на външните работи.
 
Общи условия за всички обявени позиции са кандидатите да не са извършвали и/или да не са разследвани за престъпления, свързани с правата на човека или международните хуманитарни закони. С оглед на горепосоченото, МВнР ще изисква от всички одобрени за номинация кандидати документи, доказващи тяхната пригодност за позицията, за която са кандидатствали. 
 
Конкретните изисквания към кандидатите за всяка една позиция са посочени в приложението. Обявите са публикувани и на уебсайта на ООН и могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.un.org/sg/en/vacancies/index.shtml. Насърчават се кандидатурите на жени.
 
Крайният срок за представяне на номинациите от страна на МВнР е 6 март 2017 г.
 
Автобиографиите на кандидати, кандидатстващи чрез Министерството следва да бъдат изпратени до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР в електронен формат на адрес  Human.Resources@mfa.bg, най-късно до 1 март 2017 г.   На свой ред дирекция „Човешки ресурси" на МВнР изпраща одобрените  кандидатури до  Секретариата на ООН за последващи действия в процедурата за кандидатстване. Самостоятелните кандидатури следва да се изпращат до eosgapplications20172@un.org, най късно до 6 март 2017 г. 
 
Приложения:
Член на Арбитражния панел на ОССЕ – срок за кандидатстване 04.05.2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина