Gerb

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на български визови стикери „образец 2010 г.” с унифициран формат на ЕС, съгласно Регламент 1683/1995 (ЕС)”
21.04.2016
Print
Email

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на български визови стикери „образец 2010 г.” с унифициран формат на ЕС, съгласно Регламент 1683/1995 (ЕС)”

Електронна преписка № 4619 от 21.04.2016 г. - продължение на електронна преписка № 3762 от 01.06.2015 г.

УИН: 00105-2015-0007

Свързани документи

Договор с приложения (публикуван на 21.04.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 21.04.2016 г.)

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина