Gerb

Акредитация на журналисти за Неформалната среща на министрите на външните работи на държавите-участнички в ОССЕ
23.06.2017
Print
Email

На 11 юли 2017 г. в Мауербах, Австрия, ще се проведе Неформална среща на министрите на външните работи на държавите-участнички в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Мотото на предстоящата среща е „Изграждане на доверие чрез диалог и сътрудничество” (Building Trust through Dialogue and Co-operation).

Представителите на медии, желаещи да отразят събитието, се нуждаят от предварителна акредитация.

Регистрацията се извършва по електронен път, като информация за процедурата е налична на следния адрес: www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/security-policy/the-austrian-chairmanship-in-2017/osze-treffen-mauerbach/general-information/

Краен срок за регистрация: 9 юли 2017 г.

Свързани документи

Информация за медиите на английски език

Акредитация на журналисти за отразяване на откриването на Годишната среща на посланиците на Република България
Акредитация на журналисти за заключителните срещи на Хърватското председателство на ПСЮИЕ и Дубровник форум 2017

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина